123

Цени на билети на място 5ти – 10-ти Юли

От 05.07 Вторник до 10.07 Неделя
Единичен шестдневен – 110 лв
Семеен шестдневен – 180 лв

От 06.07 Сряда до 10.07 Неделя
Единичен петдневен – 105 лв
Семеен петдневен – 175 лв

От 07.07 Четвъртък до 10.07 Неделя
Единичен четиридневен – 100 лв
Семеен четиридневен – 170 лв

От 08.07 Петък до 10.07 Неделя
Единичен тридневен – 95 лв
Семеен тридневен – 165 лв

От 09.07 Събота до 10.07 Неделя
Единичен двудневен – 90 лв
Семеен двудневен – 160 лв

Всеки ден от 5ти до 10ти Юли
Дневен единичен билет – 25 лв
Дневен семеен билет – 40 лв

Пс. Дневният билет важи до 23:00 часа в деня на закупуването и не включва възможност за нощуване

Към началото