Месец: февруари 2019

„Събуди се“ Експеримент №9 предстои – 2 до 7 Юли 2019

Експеримент №9 ще се проведе между 2 до 7 Юли 2019 в Родопа планина. „Събуди се“е творчески израз, чрез който се представя неразделното преплитане на материалния с духовния свят, традицията с иновацията и социумът с природата. Един събор на хиляди хора от целия свят, който показва стремежа на човека към Източника на всичко и едно […]

„Wake Up“ Experiment №9 is coming from 2 to 7 July 2019

Experiment 9 will take place between 2 July and 7 July 2019 in the Rhodope Mountains. „Wake up“ is a creative expression that presents an integral intertwining of the material with the spirituality of the world, the tradition with innovation and the social nature. An community of thousands of people from all over the world, […]

Към началото