Какво е „Жива утопия“?

Какво е „Жива утопия“?

„Жива утопия“ е социално и икономическо пространство.

Целта и е да бъде дигитално отражение на общността на стремящите се към природосъобразен начин на живот организации, общности, личности и семейства в България. През последните години ярко се наблюдава зараждането на безброй (Д.А.О)децентрализирани автономни общности в България. Между 2017 и 2019 четири пъти се състоя форумът Д.А.О чрез който осъзнахме нуждата от единна среда.Колективната потребност ни вдъхнови да създадем мрежата „Жива утопия“ , в която виждаме естествено продължение на дългогодишно изградените взаимоотношения. Самата тя е неформална и затова няма фиксирано начало, основоположници и крайна точка към, която да е насочена.Основата и лежи върху самосъзнание крепящо се от човешки ценности и стремежа да се допринася.

На кратко към момента „Жива утопия“ ще се прояви като:

  • Карта – Карта с чувстващите се част от неформалната мрежа общности, организации, семейства и личности.
  • Събития – Общ календар на събития организирани от регистрираните в “Жива Утопия”
  • Продукти и услуги – Икономическо пространство, в което могат да предлагат само производители, които участват изцяло в производствения процес или личности, които предлагат услуги извършвани от тях самите.
  • Форум – Социална мрежа за обсъждане и споделяне на наученото в живота
  • Направи си сам – Среда за споделяне на знания, умения и опит. За да виждиш как се прави или да покажеш как си го направил.
  • Проекти – Идеи на регистрираните в “Жива Утопия”, които се осъществяват чрез набиране на средства от фонд.
  • Личности – Хора отдадени да споделят опита, знанията и времето си.

През последното десетилетие успяхме ежегодно да се съберем в рамките на експеримент „Събуди се!“ голяма част от децентрализираните автономни общности. Затова през 2019 счетохме че е назрял момента и започнахме кампания за набиране на членове в “Жива Утопия”. Инициативата е насочена към създаването на фонд “Жива Утопия” съставен от събраните от членски внос(108 лева на година) постъпления. Всички събрани средства ще бъддат използвани за финансиране на проекти в „Жива утопия“ и поддържането на платформата.

Целта на фонда е всички регистрирани в „Жива утопия“ да могат да кандидатстват и получат финансиране с ясен произход на средствата. По този начин вярваме, че ще се зароди взаимно спомагателна каса от общността подпомагаща самата общност. Основните критерии, по които фондът ще подбира кандидат проектите е те да допринасят за развитието на споделена икономика , социално предприемачество, екологично земеделие, строителство с естествени материали, неформално образование, енергийна ефективност и иновации.

Регистрирай се в „Жива утопия“

Стани член на „Жива утопия“ и подкрепи общността – тук.