Стани член на “Жива утопия”

Като член на “Жива утопия”:

– вече заедно сътворяваме и финансираме среда и общество резониращи с човешките ценности;

– получаваш достъп до годишната среща на членуващите в “Жива утопия”;

Стани член на “Жива утопия”

* Съгласен съм с използването и съхранението на личните ми данни от “Жива Утопия”.

Годишен членски внос: 108 лв

За да встъпиш в членство, моля плати членския внос чрез:

Свържи се с нас на телефон: 0895 766 984.