Билети

Билетна кампания 2022

  • Валидността на дневните билети изтича в 23:00 часа в деня на тяхното закупуване
  • Единичен билет важи за лица над 18 години
  • За лица до 17 години – вход свободен
  • Семеен билет важи само за семейства с деца. Представете на входа копие от акта за раждане на всяко дете.
  • Хора в неравностойно положение (с ТЕЛК над 50%) + до двама придружители – вход свободен

 


До края на декември или изчерпване на количествата:
Единичен шестдневен – 65 лв (25 бр)
Семеен шестдневен – 100 лв (25 бр)

Билети на място:
Единичен шестдневен – 108 лв
Семеен шестдневен – 180 лв

Или го заявете на tickets@wakeup-bg.com

Към началото