Билети

Заяви билет


Цени на билети:

Единичен шестдневен – 130 лв.
Семеен* шестдневен – 240 лв.
Билети от петък до неделя:
Единичен петък-неделя – 95 лв.
Семеен* петък-неделя – 180 лв.

  • Дневният билет важи до 23:00 часа в деня на закупуването и не включва възможност за нощуване
  • Единичен билет важи за лица над 14 години
  • За лица под 14 години (само с придружител) – вход свободен
  • Семеен билет важи за двама възрастни с дете/деца.
  • Хора в неравностойно положение (с ТЕЛК над 49%) + до двама придружители – вход свободен

* семейния билет важи за мъж и жена с дете/деца до 14 годишна възраст. На входа носете копие от акта на раждане на детето/децата.

Към началото