Билети

Възползвайте се от организирания транспорт от Пловдив и София до „Събуди се!” и обратно осигурен от “Get a bus”.

  • Валидността на дневните билети изтича в 23:00 часа в деня на тяхното закупуване
  • Единичен билет важи за лица над 18 години
  • За лица до 17 години – вход свободен
  • Семеен билет важи само за семейства с деца. Представете на входа копие от акта за раждане на всяко дете.
  • Хора в неравностойно положение (с ТЕЛК над 50%) + до двама придружители – вход свободен

 


Билети на място

От 15-ти до 20-ти
Единичен 104 лв.
Семеен 182 лв.

От 16-ти до 20-ти
Единичен 100 лв.
Семеен 175 лв.

От 17-ти до 20-ти
Единичен 95 лв.
Семеен 170 лв.

От 18-ти до 20-ти
Единичен 90 лв.
Семеен 165 лв.

От 19-ти до 20-ти
Единичен 80 лв.
Семеен 140 лв.

20-ти юни
Единичен 40 лв.
Семеен 70 лв.

 


Дневни* билети

Единичен 40 лв.
Семеен 70 лв.

Към началото