Билети

Билети

Цени на билети за фестивала:

Билети предварителна продажба:

Единичен шестдневен – цена: 140 лв.
Семеен* шестдневен – цена:  260 лв.

Цена на билети на място:

Единичен шестдневен – цена: 155 лв.
Семеен* шестдневен – цена: 290 лв.

Единичен билет за фестивала важи за лица над 18 години

За лица под 18 години (с пълномощно от родител и придружител) – вход свободен

*Семейния билет важи за двама родители, мъж и жена с дете/деца до 18 годишна възраст.

На входа носете копие от акта на раждане на детето/децата

Хора в неравностойно положение (с ТЕЛК над 49%) + до двама придружители – вход свободен

За лица над 65 години – Вход свободен