Tickets

Билетна кампания 2022

  • Валидността на дневните билети изтича в 23:00 часа в деня на тяхното закупуване
  • Единичен билет важи за лица над 18 години
  • За лица под 18 години (само с придружител) – вход свободен
  • Семеен билет важи за двама възрастни с дете/деца.
  • Хора в неравностойно положение (с ТЕЛК над 49%) + до двама придружители – вход свободен

 


Цени на билети:
Единичен шестдневен – 110 лв.
Семеен шестдневен – 180 лв.

Следете страницата ни за кампании с промоционални билети.

 

Заяви билет