Tанцова терапия @ WakeЪп! 2015

dance_in_the_park

Неизказани пространства – работилница по танцова терапия

Когато думите мълчат, тялото говори. Каним те в пространствата на собствените ти дебри – там, където обитаваш без изказ и артикулация, там, където лечебната сила на неограничения танц отпушва енергии, развързва връзки и освобождава емоции. Час и половина докосване с неизказаното, което можеш да изтанцуваш от себе си и където може да се довериш естествено. водещ: Калина Аинда Павлова, ученик в School for Dance Therapy, London към UNESCO CID (International Dance Council)

Вашият коментар