Тай Дзи Цюан @ WakeЪп! 2016

Тайдзицюан на фестивала ще представи Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация България.
Въпреки множеството легенди за произхода му, според запазените писмени източници, изкуството, познато днес като Тайдзицюан, се заражда през втората половина на 17 в. в село Чън Дзягоу. Негов създател е генерал Чън Уантин – велик пълководец на династия Мин, едновременно голям воин и стратег. След падането на династията от власт, генералът се завръща на преклонна възраст в родното си село, където се отдава на философски търсения и ги синтезира заедно с бойния си опит в единна система. В записките си я нарича Тайдзицюан, което е и най-старото споменаване на термина. В нея обединява оздравителните техники на Цигун и бойните техники на Ушу, които поставя върху основата на древни даоистки практики като Даоин и Туйна. В продължение на пет поколения изкуството се предава само от баща на син, като дори дъщерите от фамилията са изключени от кръга на посветените. Чън Чансин – 14-то поколение майстор от фамилията е първият, който започва да приема външни ученици. Негов пряк потомък е Грандмайстор Чън Сяоуан, 19-то поколение от фамилия Чън, глава на школата Чън и пазител на традицията на стила, един от последните традиционни майстори на Китай.
Водещ: Андрей Мандов се занимвава с Тайдзицюан от 2004 г. От 2010 г. е инструктор към Свтовната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация – България, като в момента е главен инстуктор на асоциацията. Негов учител е Светослав Сомов, ръководител на асоциацията и вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан.
Chen_Xiaowang_Laojia_Yi_Lu_0007

Вашият коментар