Творческата работилница за стихове @ WakeЪп! 2016

Творческата работилница за стихове е насочена към децата. Идеята й е да пробуди у тях интерес и вълнение от света на поезията- свят, който поканва въображението и събужда един друг по-шарен и ярък поглед към използването на думите.
Пожелаваме си в тази работилница да присъединим децата към тази вселена чрез тяхното собствено усещане- като опитат сами да напишат стих.
Всяка работилница ще започва с кратък разговор за поезията- въведение от нас и реакция от тях- какво според тях е поезията, дали са чели, какво им харесва и какво предизвиква в тях; както и прочитане на стих от български автор (Леда Милева, Валери Петров и мн.други) и кратък коментар.

Самото писане на стихове ще се случва след задаването на конкретна тема и обсъждането й („обсъждане“ при деца е твърде сериозна дума, но ние очакваме те да реагират на всичко спонтанно и естествено, което само по себе си вече е дискусия), след което започва и самото писане.

Вашият коментар