НомадИ @ WakeЪп! 2015

Ситуационни игри в лабиринт игрите са предвидени за деца от всякакви възрастови групи. Тяхна цел е да се развият различни заложби у децата като творческото мислене, артистичност, комуникативност и концентрация и успешното им прилагане в в заобикалящия ги свят.

Вашият коментар