Валентин Илиев @ WakeЪп! 2016

Валентин Илиев ще направи лекци на тема „ОРЕНДА и 12-те символа“
Оренда е древно знание, свързано с Българите, старите руни и Глаголицата.
Оренда е: Духовен път, Практика, Концентрирано намерение за щастие, Свързване със същността ни от Светлина, Дъхът на Бога.

Оренда е знание, път, закон. Оренда не е светлина нито мрак. Тя не е нищо съществуващо и е във всичко съществуващо. Оренда е част от всичко, но не и всичко.
Ореда символите носят посланието, движението, те са принципи. Нo са само способ, метод за отключване на съществуващата енергия. Оренда не е способ и не е метод. Оренда е цяло. Оренда е мост, от старото към новото, нов поглед. Оренда е сила от правила и принципи на движението. Простото в нея е сложно и сложното в нея е просто. Оренда е душата на всеки човек. Оренда е постигането на връзката с душата. Когато се слеят човек и душа резултата е двойна Оренда. Приобщи ли се и Духът – тройна Оренда. Това е истинската Оренда. Единенеие на дух, душа и тяло. Цялостност. Затова има три пътя на достигане, на владеене. Три нива на символите, три моменти на свързване. Основното послание на Оренда е:
„Всичко което Е – СЪМ, всичко което СЪМ – Е“

www.orenda.bg

Вашият коментар