Група Тъп-Дъб с „Пулс ” @ WakeЪп! 2015

Пърформансът ПУЛС е съчетание между визуалното и музикалното изкуство. Представяме интимната реалност на твореца, огледало, прозорец към този процес. Изкарваме звукът, до който само и единствено творецът се докосва. Това е звукът, който се възпроизвежда в работния процес при създаването на една творба. Допирът на молива, рисуването с четката, играта с шпатулата върху работната плоскост, звукът на хартията , извайването с длетото, шилото и чука. Когато всички тези звуци се обединят се създава мелодията на изкуството. В състава Тъп Дъб, участват артистите: Боян Аврамов, Деляна Димитрова, Таньо Павлов , Цветелина Ангелова, Осман Юсеинов, Иван Иванов, които се занимават със скулптура, пластика, живопис, музика.

В боровата гора ще бъдат разположени и Портрети на духа
Всяка външна информация разчупена през призмата на въображението рефлектира във външният свят, чрез гримаса и състояние на лицето, изражение образуващо моментно психологичен портрет. Портрет който се явява, като физическият отговор на духа към външният свят.
Целта на настоящата изложба е запознаването на зрителя със собствения си портрет в състояние провокирано от различни новини, послания, думи, мисли и изображения. Портретът му пред картината, книгата и въображението.
123

Вашият коментар