Петър Петров @ WakeЪп! 2016

“Духовните ни водачи” – лекцията ще бъде предстaвена на фестивала WakeЪп! България от Петър Петров.

Сигурен съм, че всеки от вас е усещал едно тайно „присъствие“, едно усещане за подкрепа е най-трудните моменти от живоота ни…е, аз наричам тези същесвта „Духовни водачи“. В стоитците случаи в които съм срещал хората с тези същесвта, те за семали най-ралични форми: ангели, животни, хуманоиди, архангели, птици, енергия, три топки, които променят мястото си пространството, енергиен стълб със скиптър и брада… Мога да ви раказвам много за тези същества, но съм сигурен че много имат лчиен опит, който могат да споделят!

„Регресия – пътуване в минали животи разрешено!“

Дали ви се е случвало да получите усещането, че „познавате това място… или този човек…“? А дали сте имали усещането, че „винаги сте знаели…“ някаква определена информация? Или, че просто знаете как да извършите определена дейност, която никога до сега не сте правили.

Всичко това знание е било винаги част от нас. Ние пренасяме тази информация живот след живот, във всяко наше следващо прераждане.

На тази среща ще си поговорим за нашите минали животи и как можете да достигнете до това знание леко и приятно. Ще ви разкажа случаи с мои клиенти и ще ви опиша как протича едно пътуване в миналото, водено от мен. Разбира се, ще оставя време, за да отговоря на вашите въпроси.

Водещ: Петър Петров – психолог, дипломиран магистър по „Психология на управлението”(2009г.). През 2006 година е завършил девет месечен курс по хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хпнотерпия(БАХХ), с ръководител Милен Николов. От началото на 2006г. се занимава с частни клиенти и е придобил богат опит във воденето на пътувания в минали животи и срещи с духовните водачи (над 1400 лични и 100 групови сесии).
Повече информация за метода можете да научите на – http://regresia.weebly.com/

petyr

Вашият коментар