LiveTrance Circle @ WakeЪп! 2016

LiveTrance-2016-Wake-Up (1)

Възникнала през 2003 LiveTrance музиката е български патент и важна част от нашето общо СЪБУЖДАНЕ. Пътят, които изминахме от тогава до днес се измерва с над 700 сесии и повече от 4000 души, които останаха заЕДНО за няколко часа в деликатно съ-творчество отвъд думите, там където нещата просто СА. Тук и сега – във вечното настояще, което изпълваме със спонтанна музика и Тишина…

Какво е всъщност Live Trance Circle?

Футуристичен и едновременно древен ритуал. Акт на колективен творчески живот. Многомерно пътуване във време/пространството. Метод за хармонизиране използващ звука, ритъма и Тишината. Практика отвеждаща отвъд думите, отвъд ограниченията на конкретната социо-културна идентичност, име, пол, лична история, идеи за възможно или невъзможно… Едно пътуване в БЯЛОТО, в неизвестното, в Тишината и тъмнината, която сияе…

LiveTrance-2016-Wake-Up (3)

Вашият коментар