WakeЪп! България 2016

12593964_10207484180816334_9083893945595792843_o

Шестият WakeЪп! България Фестивал се задава!

За все по-нашумяващата днес тема за пробуждането се говори от години. Именно тя е движещата ни сила вече шест лета. През този период осъзнахме, че пробуждането е индивидуален процес и всъщност е въпрос на личен избор.

И докато в ежедневието не можем да сме изцяло себе си заради безкрайното разделение от политика, религия и общество, WakeЪп! България създава почва за израстване на колективно съзнание. Преживяването на фестивала обогатява заради това, че на едно място се срещат култури и алтернативни начини на живот, които по принцип не се смесват.

Основната идея на нашия фест/събор/сбор е да събере за няколко дни в планините хиляди преследвачи на мечтите, които да заживеят заедно сред природата и под звездите.

Защо го правим?

Заради емоциите, приятелите, новите гледни точки, музиката, боровата горичка, гайдата, хорото за изгрева и малката рекичка… Който е бил знае.

Нека изживеем заедно и това WakeЪп! ЕДИНеНИЕ. Другото е бонус, както и това че тази година фестът ще продължи четири дни: от четвъртък, 7 юли до неделя, 10 юли.

Добре дошли, самоДиви!

Следете инфорамцията за билети и артисти.

 

 

Вашият коментар

WakeUp! Bulgaria Festival 2016

The sixth edition of WakeUp! Bulgaria Festival is on its way!

The rapidly spreading idea of awakening has been our driving force for six summers in a row now. During this period we realised that spiritual arousal is an individual process and a matter of personal choice.

And while we are not our true selves in our mundane life as we are constantly divided by politics, religion and society, WakeUp! Bulgaria gives an opportunity for unity of the collective consciousness! Experiencing the festival broadens your horizons as it is a meeting point for various cultures and alternative lifestyles that otherwise do not co-exist.

The main idea of our fest is getting thousands of dreamers together while living among nature for a few days.

Why do we do it?
We do it for the emotion, for friends, new points of view, music, the pine forest, the bagpipe, the traditional sunrise dance, the little creek and… The old dogs would know the rest.

Let’s experience together the WakeUp! union! Everything else is a bonus, as well as the fact that this year’s fest would be a 4-day-long one, from Thursday, July 7th to Sunday, July 10th.

Be very welcome, wild fairies!

Tickets available online here.

Вашият коментар